Termeni şi Condiţii

Despre politica de confidenţialitate a portalului www.serviceelectrocasnicemultibrand.com

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza portalul www.serviceelectrocasnicemultibrand.com, numit generic în continuare portalul. E-mail contact: electrocasnice.multibrand@gmail.com

Accesul şi utilizarea portalului www.serviceelectrocasnicemultibrand.com se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea portalului, accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Scopul permis pentru utilizarea acestui portal este de a obţine informaţii online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obţine acces la portal, respectiv la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia, trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. Mai mult, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

Service Electrocasnice Multibrand nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui portal sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

Prin termenul utilizator al acestui portal se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce va accesa acest portal.

Service Electrocasnice Multibrand oferă acces liber la portalul www.serviceelectrocasnicemultibrand.com şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informaţiile existente pe acest portal sunt deţinute de Service Electrocasnice Multibrand sau de partenerii săi. Nici un material editorial (text) de pe acest portal (produs de angajaţi, colaboratori sau afiliaţi ai Service Electrocasnice Multibrand) nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Service Electrocasnice Multibrand sau partenerii săi. Această regulă se aplică şi în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către Service Electrocasnice Multibrand şi expuse pe portal.

Conţinutul acestui portal, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe portal sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Service Electrocasnice Multibrand sau a clienţilor săi.

In cazul conţinutului reclamelor afişate pe portal, Service Electrocasnice Multibrand nu îşi asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe portal aparţin creatorilor acestora, drepturile şi responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor materialelor. Acestea pot fi preluate şi publicate, fără permisiunea Service Electrocasnice Multibrand, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate în portal sunt submise pe adresa de e-mail a Service Electrocasnice Multibrand de către autorii sau beneficiarii acestora, de către terţi care colaborează cu aceştia sau de utilizatori. Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicare, în portal să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare. Dacă în calitate de utilizator remarcaţi pe portal conţinut care încalcă legile în vigoare, vă rugăm să ne semnalaţi pentru a-l putea înlătura urgent. Service Electrocasnice Multibrand va demara de urgenţă măsuri care să înlăture conţinutul ilicit.

Este interzisă crearea de legături cu portalul www.serviceelectrocasnicemultibrand.com ale altor site-uri, sau invers, fără un acord prealabil, scris, al Service Electrocasnice Multibrand. In situaţiile în care acest lucru se întămpla fără acordul scris explicit al Service Electrocasnice Multibrand, acesta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care portalul www.serviceelectrocasnicemultibrand.com ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest portal de către alte persoane decât cele autorizate de Service Electrocasnice Multibrand şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

Service Electrocasnice Multibrand sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul portalului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Service Electrocasnice Multibrand nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Service Electrocasnice Multibrand nu va fi responsabil sau pasibil de a plăţi despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de, sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispozitie de Service Electrocasnice Multibrand prin intermediul portalului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest portal este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest portal, asupra cărora Service Electrocasnice Multibrand deţine în exclusivitate toate drepturile de autor;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui portal, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Service Electrocasnice Multibrand, sau a reţelei Service Electrocasnice Multibrand, sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Service Electrocasnice Multibrand care nu sunt publice, fără autorizaţie;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Service Electrocasnice Multibrand prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin flooding sau DOS;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul portalului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (spamming) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei reguli din cele enumerate mai sus atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Service Electrocasnice Multibrand va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 • Service Electrocasnice Multibrand îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui portal, cu sau fără o notificare prealabilă.
 • Service Electrocasnice Multibrand nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul portalului.
 • Service Electrocasnice Multibrand poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a portalului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest portal şi nu au caracter retroactiv.

Acceptând să utilizaţi acest portal, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

 • utilizarea portalului se face pe propria răspundere. Service Electrocasnice Multibrand se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Service Electrocasnice Multibrand nu oferă nici o garanţie că:

 • informaţiile vor îndeplini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor portalului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul portalului, vă satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează portalul, sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul portalului.

Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de pe portalul Service Electrocasnice Multibrand sau prin intermediul serviciilor portalului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi Condiţiile de utilizare.