Politica de confidenţialitate – Cookies 

Dorim să vă oferim cât mai multă transparenţă în ceea ce priveşte modificările aduse Politicii noastre de confidenţialitate

Politica de confidențialitate a acestui site
Acest site colectează o serie de date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Titularul prelucrării datelor cu caracter personal
Strachinaru Cristina – via Reppublica 9/1 Cesano Boscone, 20090, (Mi)
electrocasnice.multibrand@gmail.com

Tipuri de date colectate
Dintre datele cu caracter personal colectate de această aplicaţie, într-un mod independent sau prin intermediul terţilor, fac parte: cookie-uri, date de utilizare, e-mail-uri şi nume.
Alte date cu caracter personal colectate pot fi indicate în alte secțiuni ale politicii de confidențialitate, sau prin texte informative afișate la aceeași secțiune de colectare a datelor.
Datele cu caracter personal pot fi introduse în mod voluntar de către utilizator, sau colectate automat în timpul utilizării acestei aplicații.
Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – prin această aplicație, sau utilizatorii terți care folosesc această aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a identifica utilizatorul și de a înregistra informațiile relevante pentru scopuri strict legate de livrarea serviciului solicitat de către utilizator.
A nu furniza informații cu caracter personal poate atrage după sine blocarea accesării acestei aplicații.
Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele cu caracter personal ale terților, publicate prin intermediul acestei aplicații și garantează dreptul de a le comunica sau de a le disemina, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.

Modalități de prelucrare
Proprietarul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor prin luarea măsurilor de securitate adecvate, cu scopul de a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea acestor date.
Prelucrarea se efectuează prin intermediul instrumentelor IT și / sau telematice, cu modalități organizatorice și cu logici strâns legate de scopurile stabilite.
În unele cazuri, titularul / proprietarul poate avea acces la o serie de categorii de date ale angajaților implicați în organizarea site-ului (personal administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem), sau ale unor subiecţi externi (furnizori de servicii tehnice ale terților, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații), numiți, dacă este necesar, responsabili pentru prelucarea datelor de către proprietar. Lista actualizată a managerilor poate fi întotdeauna solicitată de către operatorul de date.

Locul prelucrării
Datele sunt prelucrate în spațiile de lucru ale proprietarului și în orice alt loc în care sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi proprietarul.

Timpul
Datele sunt păstrate / prelucrate pe o durată de timp suficientă pentru a efectua serviciul solicitat de către utilizator, sau pentru scopurile descrise în acest document. Utilizatorul poate solicita întotdeauna întreruperea păstrării / prelucrării, sau ştergerea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal colectate
Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt colectate pentru a permite titularului să furnizeze serviciile sale, precum şi în următoarele scopuri: observații ale conținutului, spam de protecţie, afişarea conţinutului de pe platforme externe, statistici, managementul adreselor şi trimiterea mesajelor de e-mail, contactaţi utilizatorul, interacţiunea cu reţelele sociale şi platformele externe.
Tipurile de date cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop sunt prezentate în secțiunile specifice ale acestui document.

Detalii privind procesarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:
(unele dintre aceste servicii nu pot fi prezente pe site)

Mailing List, sau newsletter (acest website)
Prin înregistrarea adresei de e-mail a utilizatorului la lista de corespondenţă sau newsletter, aceasta este introdusă automat într-o listă de contacte prin intermediul căreia pot fi transmise mesaje care conțin informaţii, inclusiv comerciale şi promoţionale legate de această aplicaţie. Adresa de e-mail a utilizatorului ar putea fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării la această aplicație, sau după efectuarea unei achiziții.

Date cu caracter personal colectate: e-mail şi nume.

Formular de contact (acest website)
Prin completarea formularului de contact cu propriile date, utilizatorul este de acord cu folosirea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informaţii, de citate sau de orice altă natură indicată de antetul formularului.

Date cu caracter personal colectate: e-mail, nume, număr de contact şi localitate /județul.

Acest tip de serviciu analizează traficul acestei aplicaţii, care poate conţine date cu caracter personal ale utilizatorului, în vederea filtrării de secvențe din trafic, mesaje şi conţinuturi recunoscute ca spam.

Akismet (Automattic Inc)
Akismet este un serviciu de protecţie spam furnizat de Automattic Inc.
Date cu caracter personal colectate: diferite tipuri de date specificate de Politica de confidențialitate a serviciului.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Serviciile conţinute în această secţiune permit operatorului să monitorizeze şi să analizeze datele de trafic utile pentru a ţine evidenţa în ceea ce privește comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. Google utilizează datele cu caracter personal colectate în scopul urmăririi şi examinării modului în care este folosită această aplicaţie, respectiv a întocmirii rapoartelor şi partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza datele cu caracter personal în scopul contextualizarii şi personalizării anunţurilor din reţeaua sa de publicitate.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy Opt Out

Google Tag Manager (Google Inc.)
Google Tag Manager este un serviciu statistic furnizat de Google Inc.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Acest tip de serviciu permite utilizatorului să interacționeze cu rețelele de socializare, sau cu alte platforme externe, direct din paginile acestei aplicații.
Interacțiunile și informațiile achiziționate de această aplicație sunt, în orice caz, supuse setarilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea de socializare.
În cazul în care un serviciu de interacţiune cu reţelele de socializare este instalat, este posibil ca, indiferent dacă utilizatorul nu folosește serviciul, acesta să colecteze date de trafic pentru paginile pe care este instalat.

+ 1 button și Google + widget-uri sociale (Google Inc.)
Butonul + 1 și widget-urile sociale Google + sunt servicii de interacțiune cu rețeaua de socializare Google +, furnizate de Google Inc.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Like Button şi widget-uri sociale de Facebook (Facebook Inc.)
Butonul Like şi widget-urile sociale de Facebook sunt servicii de interacţiune cu Facebook Social Network, furnizate de Facebook Inc.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Tweet button şi widget-uri sociale de Twitter (Twitter Inc.)
Butonul Tweet şi widget-urile sociale de Twitter sunt servicii de interacţiune cu Twitter Social Network, furnizate de Twitter Inc.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

“PIN it” button și widget-urile sociale de Pinterest (Pinterest)
Butonul „PIN it” și widget-urile sociale de Pinterest sunt servicii de interacțiune cu platforma Pinterest, furnizate de Pinterest Inc.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: SUA – Privacy Policy

Acest tip de servicii permite utilizatorului să vizualizeze conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei aplicații și să interacționeze cu acestea.
În cazul în care un astfel de serviciu este instalat, este posibil ca, indiferent dacă utilizatorul nu folosește serviciul, acesta să colecteze date de trafic pentru paginile pe care este instalat.

Fonturi Google (Google Inc.)
Fonturi Google este un serviciu de vizualizare a topurilor de caractere gestionate de Google Inc., care permit acestei aplicaţii să integreze astfel de conţinuturi în paginile sale proprii.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Google Maps widget (Google Inc.)
Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google Inc., care permit acestei aplicaţii să integreze astfel de conţinuturi în paginile sale proprii.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Serviciile de comentarii permit utilizatorului să formuleze şi să facă publice propriile comentarii cu privire la conţinutul acestei aplicaţii.
Utilizatorii, în funcţie de setările decise de către proprietar, pot lăsa comentarii anonime. În cazul datelor cu caracter personal furnizate de utilizator, există un e-mail care ar putea fi utilizat pentru a trimite notificări la comentariile cu privire la conţinut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conţinutul comentariilor lor.
În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terţi, este posibil ca, este posibil ca, indiferent dacă utilizatorul nu folosește serviciul de comentarii, acesta să colecteze date de trafic pentru paginile pe care este instalat.

Facebook Comments (Facebook Inc.)
Facebook Comments este un serviciu gestionat de Facebook Inc., care permite utilizatorului să-și lase comentariile și să le partajeze în cadrul platformei Facebook.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri şi date de utilizare.
Locul de prelucrare: S.U.A – Privacy Policy

Politica privind modulele cookie (Cookie Policy)
Cookie-urile sunt alcătuite din porţiuni de cod instalate în interiorul browser-ului care asistă proprietarul în livrarea serviciului, în conformitate cu scopurile descrise. Unele dintre scopurile instalării de cookie-uri pot solicita, de asemenea, consimţământul utilizatorului.

Cum poate fi verificată instalarea de cookie-uri?
Pe lângă ceea ce este indicat în acest document, utilizatorul poate gestiona preferințele legate de modulele cookie direct în browser-ul său și poate împiedica – de exemplu – să fie instalate de terți. Utilizând preferințele browser-ului, este posibilă și ștergerea de module cookie care au fost instalate în trecut, inclusiv modulul cookie unde este posibil să fie salvat, în cele din urmă, consimțământul pentru instalarea de cookie-uri de pe acest site. Este important de notat că dezactivarea tuturor modulelor cookie, poate duce la compromiterea funcționării acestei aplicații. Utilizatorul poate găsi informaţii cu privire la modul de gestionare a modulelor cookie în browser-ul său, la următoarele adrese: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
În cazul serviciilor furnizate de terți, utilizatorul își poate exercita, de asemenea, dreptul de a se opune urmăririi prin intermediul politicii de confidențialitate a terței părți, folosind link-ul de oprire, dacă este furnizat în mod expres, sau prin contactare directă.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, titularul informează că utilizatorul se poate folosi de alegerile online (Your Online Choices). Prin acest serviciu este posibilă gestionarea preferinţelor de urmărire ale majorității instrumentelor de publicitate. Prin urmare, proprietarul recomandă utilizatorilor să folosească această resursă pe lângă informaţiile furnizate de acest document.

Titularul prelucrării datelor cu caracter personal
Strachinaru Cristina – via Reppublica 9/1 Cesano Boscone, 20090, (Mi)
electrocasnice.multibrand@gmail.com

Având în vedere că instalarea de cookie-uri și a altor sisteme de urmărire operate de terți prin intermediul serviciilor utilizate în cadrul acestei aplicații nu poate fi controlată tehnic de către titular, orice referire specifică la modulele cookie și sistemele de urmărire instalate de către terți este considerată orientativă. Pentru informaţii complete, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a oricăror servicii terţe listate în acest document.
Având în vedere complexitatea obiectivă legată de identificarea tehnologiilor bazate pe cookie-uri și integrarea lor foarte strânsă cu funcționarea website-ului, utilizatorul este invitat să contacteze proprietarul dacă dorește să primească informații suplimentare cu privire la utilizarea de cookie-uri şi orice utilizare a acestora – de exemplu, de către terţi – efectuată prin intermediul acestui site.

Aflaţi mai multe despre prelucrare

Apărare în instanţa de judecată
Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi folosite de către titular pentru apărarea în instanță, sau în etapele care conduc la posibile acțiuni legale, împotriva folosirii în mod necorespunzător a acestor servicii, sau a serviciilor conexe de către utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că, la cererea autorităților publice, este posibil ca operatorul să fie obligat să dezvăluie date cu caracter personal.

Informații specifice
La cererea utilizatorului, pe lângă informaţiile conţinute în această politică de confidenţialitate, această aplicaţie ar putea oferi utilizatorului informații suplimentare şi contextuale cu privire la anumite servicii specifice, sau colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal.

Log de sistem și întreținere
Pentru cerințe legate de funcționare și întreținere, această aplicație și orice servicii ale terților pe care le utilizează, pot colecta jurnale de sistem, adică fișierele care înregistrează interacțiuni și care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică de confidențialitate
Mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment proprietarului, la prelucrarea de date fiind folosite informațiile de contact.

Exercitarea drepturilor de către utilizatori
Persoanele la care se referă datele cu caracter personal au dreptul să obțină în orice moment confirmarea existenței, sau nu, a aceluiași lucru cu operatorul de date, să-și cunoască conținutul și originea, să verifice acuratețea sau să solicite integrarea acesteia, ştergerea, actualizarea, rectificarea, procesarea în formă anonimă, sau blocarea datelor cu caracter personal prelucrate prin încălcarea legii, precum şi să se opună în orice caz, din motive legitime, la prelucrarea lor. Solicitările trebuie adresate operatorului de date.

Această aplicaţie nu acceptă solicitările „nu urmăriţi”. Pentru a ști dacă orice servicii de la terți pe care le folosiți le susțin, consultați Politica de confidențialitate.

Modificări la această politică de confidențialitate
Operatorul de date îşi rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidenţialitate în orice moment, prin notificarea utilizatorilor pe această pagină. Vă rugăm să consultaţi deseori această pagină, luând ca referinţă data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul neacceptării modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestei aplicații și să solicite operatorului de date să elimine informațiile cu caracter personal. Dacă nu se specifică altfel, politica de confidențialitate anterioară va continua să fie aplicată datelor cu caracter personal colectate până în acel moment.

Definiție și referințe juridice

Date personale (sau date)
Constituie date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, chiar indirect, prin trimitere la orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare.

Date de utilizare
Informațiile colectate automat de această aplicație (sau de terții care utilizează această aplicație), se referă la: adresele IP, sau numele de domenii ale computerelor folosite de utilizator care se conectează la această aplicație, adresele din Uniform Resource Identifier (URI) notate în momentul accesării, metoda utilizată pentru a trimite cererea la server, dimensiunea fişierului obţinut în răspuns, codul numeric care indică starea de răspuns de la Server (final bun, eroare, etc.), ţara de origine, caracteristicile browser-ului şi a sistemului de operare utilizate de către vizitator, conotaţii temporale diferite ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) şi detalii despre itinerarul urmat în cadrul aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii sistemului de operare şi mediul de calcul al utilizatorului.

Utilizator
Individul care utilizează această aplicație, care trebuie să coincidă cu persoana în cauză, sau să fie autorizată de aceasta, şi ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

Interesat
Persoana fizică sau juridică la care se referă datele cu caracter personal.

Responsabil pentru prelucrare (sau responsabil)
Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organism responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

Controler de date (sau titular)
Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice altă entitate, asociație sau organism căruia îi revine, chiar și împreună cu un alt proprietar, decizia privind scopurile, modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele folosite, inclusiv profilul de siguranţă, în legătură cu funcţionarea şi utilizarea acestei aplicaţii. Proprietarul prelucrării, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este titularul acestei aplicații.

Această aplicaţie
Instrumentul hardware sau software care colectează de la utilizatori date cu caracter personal.

Cookie
Mică parte din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe juridice
Notificare către utilizatorii europeni: această declaraţie de confidenţialitate a fost întocmită în conformitate cu obligaţiile prevăzute de Art. 10 din Directiva 95/46/CE, precum și dispozițiile Directivei 2002/58/CE, actualizată prin Directiva 2009/136/CE, în ceea ce privește modulele cookie.
Această politică de confidențialitate se aplică exclusiv acestei aplicații.

Actualizări: Politica de confidenţialitate – Versiunea actuala: 04.06.2018

Versiunea anterioare ale politicii de confidenţialitateTermeni şi Condiţii |